รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
อ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัคร

ใส่ความเห็น