สงกรานต์ไทเลย ประจำปี 2562

โครงการมนุษยศาสตร์ “ม่วนซื่น สงกรานต์ไทเลย ประจำปี 2562” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ซุ้มเห็ด) รูปภาพเพิ่มเต็ม

 

ใส่ความเห็น