เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์สารัลย์ กระจง

  • Version
  • Download 2
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date เมษายน 4, 2019
  • Last Updated เมษายน 4, 2019

เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์สารัลย์ กระจง

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรื่อง เผยแพร่ความรู้สหกิจศึกษาเพื่อนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในวันที่ 3 เมษายน  2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

ใส่ความเห็น