ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 4
  • File Size 826.14 KB
  • File Count 1
  • Create Date มกราคม 27, 2021
  • Last Updated กรกฎาคม 27, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดให้มีการประเมินข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ เฉพาะ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่ง ประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน