ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักการพิมพ์

ประกาศสำนักงานเลขาธิ

Read more