สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 มิถุนายน 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงม

Read more