การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

รายชื่อสถานประกอบการ (ภาครัฐ)

 1. สำนักงานเทศบาลเมืองเลย
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม
 4. ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง
 5. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเลย
 6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
 7. อบต.เมือง
 8. ที่ว่าการอำเภอภูเรือ
 9. ที่ว่าการอำเภอหนองหิน
 10. ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน
 11. ที่ว่าการอำเภอผาขาว
 12. ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง
 13. ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย
 14. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
 15. สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
 16. เรือนจำจังหวัดเลย
 17. แขวงการทางเลยที่ 1
 18. สรรพสามิตพื้นที่เลย
 19. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย
 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย
 21. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
 22. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
 23. สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ
 24. สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย
 25. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย
 26. สำนักงาน กศ.น.จังหวัดขอนแก่น
 27. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 28. ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนก่น
 29. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
 30. โรงเรียนบ้านหนองด่าน จังหวัดขอนแก่น
 31. ท่าอากาศยานเลย
 32. โรงเรียนนานาชาติขอนแก่น
 33. สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
 34. สำนักงานด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย
 35. กองบังคับการกองบิน 23 จ.อุดรธานี
 36. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอุดรธานี
 37. โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
 38. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 39. สถานีการบินไทยไลอ้อนแอร์อู่ตะเภา
 40. โรงเรียนบ้านหนองหลวง
 41. โรงเรียนบ้านนาเจียง
 42. โรงเรียนบ้านวังสะพุง
 43. สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา
 44. โรงเรียนมัญจาคริสเตียนขอนแก่น
 45. โรงเรียนแสงตะวันพัฒนนา จ.เลย
 46. โรงเรียนโรซาลีโอวิทยา จังหวัดหนองคาย

 

รายชื่อสถานประกอบการ (ภาคเอกชน)

 1. โรงแรมชูการ์ปาล์มแกรนด์ฮิลไซด์ จังหงวัดภูเก็ต
 2. tv ขอนแก่นชทแนล
 3. โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด
 4. บริษัท เซนทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด
 5. โรงแรมกลาเซียร์
 6. โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทลแอนด์คอนเวชั่น เซ็นเตอร์
 7. บริษัท วิงเซิร์ฟ จำกัด
 8. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด สำนักงานอุดรธานี
 9. บริษัท เซนทรัลพัฒนา อุดรธานี
 10. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 11. ศูนย์ดนตรีเมโลดี้
 12. บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิส
 13. สายการบิน EVA Aorways
 14. โรงแรมพัทยาปาร์ครีสอร์ท
 15. ซีซัน รีสอร์ทแอนด์วิลล่า สัตหีบ ชลบุรี
 16. โรงแรมไวท์เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา สุราษฏร์ธานี
 17. ร้านป้ายสี
 18. โรงแรมระยอง แมรี่ออท รีสอร์ทแอนด์สปา ระยอง
 19. ร้านป้ายจิตรกร จ.เลย
 20. ร้ายเลยป้ายดีไซน์ ป้ายโฆษณา เมืองเลย
 21. ร้านป้ายวังสะพุง อิงค์เจ็ต
 22. ร้านป้ายศิริ จ.เลย
 23. ร้าน CK Graphic
 24. ร้านเก๋เก๋ ดีไซน์
 25. โรงแรม เดอะ วิลเลจ โคโคนัท ไอส์แลนด์
 26. ร้านป้ายซายน์อิน จ.เลย
 27. ร้านคนศิลป์ จ.เลย
 28. ร้านเอที ป้ายโฆษณา
 29. ร้านบิ๊กจ๊อด
 30. ภูเก็ตแฟนตาซี
 31. บริษัท ABSOLUTE WOELD MEDIA
 32. บริษัท Andovar (Thailand)
 33. บริษัท Smallroom
 34. ร้าน ด๊อกเตอร์อาร์ต