ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนงานวิจัย

1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ดาวโหลดรายละเอียด https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2168&fbclid=IwAR0yBd8MP2HTx2SBlOELM1StU6XYzft-4V0hFG7qi7WQaK–bLPGaR2DbCU

2. ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2222

3.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

4.ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214

และสามารถค้นหาแหล่งทุนงานวิจัยอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  https://www.nrms.go.th/Default.aspx?fbclid=IwAR2Gx7FhZegAYd76sQItflQZa4E8VHO2qzg9C7vlv9VJ5sz0-YMybDwKmnQ