ติดต่อเรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 43100

 โทรสาร 0-4283-5230

Web : http://www.human.lru.ac.th/th/
Facebook Page : https://www.facebook.com/human.lru/