บรรยากาศการรับน้องสร้างสรรค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ PA61

สามารถเข้าชมบรรยากาศได้ที่

เพจสาขาวิชา รปศ. 

website สาขาวิชา 

ใส่ความเห็น