ภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้ 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH