โครงการอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการจัดโครงการอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ดร.พนิดา ตาสี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อัลบั้มรูปภาพเพิ่มเติม

 

 

ใส่ความเห็น