การประชุมคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดกล่าวประชุมคณะจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น[Best_Wordpress_Gallery id=”23″ gal_title=”ประชุมคณาจารย์2/2561″]

ใส่ความเห็น