นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. ชั้นปีที่4 ภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น รายวิชาภาวะผู้นำได้จัดโครงการภาวะผู้นำพี่ปันน้อง

วันที่ 21 กรกฏาคม 2561  นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. ชั้นปีที่4 ภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น รายวิชาภาวะผู้นำได้จัดโครงการภาวะผู้นำพี่ปันน้อง ณ โรงเรียนคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น..อิ่มบุญอิ่มใจกับการแบ่งปันเพื่อสังคมก่อนสำเร็จการศึกษา

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH