ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH