ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กำหนดจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

          พิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม  2561  เวลา 07.00 น. ณ วัดศรีสว่างสุเทพอรุณ  บ้านโพนไทร  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH