ขอเรียนเชิญศิษย์เก่านิติศาสตร์ฟ้าชมพูร่วมงาน “คืนสู่เหย้า นิติศาสตร์ฟ้าชมพู ครบรอบ 12 ปี

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่านิติศาสตร์ฟ้าชมพูร่วมงาน “คืนสู่เหย้า นิติศาสตร์ฟ้าชมพู ครบรอบ 12 ปี การก่อตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Lru Law Program reunion party12th years celebration” ในวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายละเอียดการสำรองที่นั่ง สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 062-105-5538

ใส่ความเห็น