คณะกรรมการหลักสูตรรัฐศาสนศาสตร์ ร่วมกันจัดทำ SAR-มคอ.7 เพื่อการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยได้กำกับติดตามการเตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ ร่วมกันจัดทำ SAR-มคอ.7 อย่างต่อเนื่องและร่วมกันหาแนวทางการเตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนอนนับดาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”รปส.1″]

ใส่ความเห็น