โครงการกำกับติดตามแผนงานปรับปรุงประกันคุณภาพระดับหลักสูตร การทวนสอบและการรายงานระบบ CHE QA online

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการกำกับติดตามแผนงานปรับปรุงประกันคุณภาพระดับหลักสูตร การทวนสอบและการรายงานระบบ CHE QA online เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560  (ช่วงที่ 2) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดพิธี  โครงการกำกับติดตามแผนงานปรับปรุงประกันคุณภาพระดับหลักสูตร การทวนสอบและการรายงานระบบ CHE QA online เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560  (ช่วงที่ 2) วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง106 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รูปภาพเพิ่มเติม[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”CHE QA online”]

 

 

 

 

ใส่ความเห็น