โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์  เพื่อให้บุคคลากรภายในคณะฯ มีความเข้าใจ มีทักษะในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์ ในวันที่ 29 มิถุนายน  2561   ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดย ท่าน ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  รูปเพิ่มเติม[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”ทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์”]

ใส่ความเห็น