ขอประชาสัมพันธ์การสั่งเสื้อโปโลสีเหลือง “ราชภัฏเลยน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้า”

ตามหนังสือสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมอธิการบดี มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในหัวข้อ เรื่อง “ราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” พร้อมกันในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง และให้ตัดทำเสื้อโปโลสีเหลืองพร้อมข้อความว่า ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบาทมีทั่วหล้า

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประชาสัมธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรได้สั่งจองเสื้อโปโลสีเหลือง ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบาทมีทั่วหล้า  ราคาตัวละ 250 บาท  โดยแจ้งได้ที่ ภาควิชา/คณะ ภาคในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH