ขอเชิญชมการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561 (International Mask Festival,2018)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กำหนดดำเนเนโครงการมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561 (International Mask Festival,2018) ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น ณ หอประชุทขุนทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

กิจกรรมประกอบด้วย  การแสดงหน้ากากนานาชาติจากอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐเกาหลี และราชอาณาจักรไทย

ใส่ความเห็น