การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดย ดร.พนิดา ตาสี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2561  ณ บ้านพักรับรองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เขื่อนจุฬาภรณ์  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร  เกษสังข์ ที่ให้เกียรติมาบรรยายในการอบรมในครั้งนี้ รูปภาพเพิ่มเติม[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”อบรมเชิงปฏิบัติการ”]

 

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH