การอบรม ” การพัฒนาผลงานเข้าสู้ตำแหน่งวิชาการ”

การอบรม ” การพัฒนาผลงานเข้าสู้ตำแหน่งวิชาการ” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19  โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์   รูปภาพเพิ่มเติม[Best_Wordpress_Gallery id=”10″ gal_title=”การพัฒนาผลงาน”]

ใส่ความเห็น