ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดละครเวที

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดละครเวที

ด้วยภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับโครงการ ยูรีพอร์ต ประเทศไทย สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดโครงการ ACT OUT LOUD x U-Report ตอนเสียงของเยาวชน

จึงขอเรียนเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถร่วมส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/UReportThailand

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH