การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2561

การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม   ประจำปีพุทธศักราช 2561

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2561 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ รับคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://culture.go.th (ข่าวประกาศ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น