ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตสภาประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามที่พระราชบัญญัติบัณฑิตจากสถานสภา พ.ศ. 2558 และบังคับราชบัณฑิตยสถาน โดยเปิดรับสมัครบัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายนพ. ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเลขานุการกรม สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 023560466-70 ต่อ 2006,2009 โทรสาร 02356049091

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น