การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2561 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมดอกจาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”ประชุม 11-5-61″]

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH