ประกวดนิทรรศการภาพวาดจากเยาวชน ในหัวข้อ “เชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรม”

ประกวดนิทรรศการภาพวาดจากเยาวชน ในหัวข้อ “เชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรม”

นายวิระยุทธ พลซา นักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมงานประกวดนิทรรศการภาพวาดจากเยาวชน ในหัวข้อ “เชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรม” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายต่อชีวิตที่เรามองไม่เคยเห็น ร่วมจัดแสดงที่ ลานกิจกรรมด้านหน้า หอศิลปกรุงเทพฯ และได้ผ่านเข้ารอบ 20 ผลงานสุดท้าย ในการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ผลงานจัดแสดงโชว์ ณ หอศิลปกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2566

ใส่ความเห็น