ขอเชิญประชุมหัวหน้าหมู่เรียนและตัวแทนนักศึกษาหมู่เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต

ขอเชิญประชุมหัวหน้าหมู่เรียนและตัวแทนนักศึกษาหมู่เรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH