“เลื่อน กำหนดการตรวจสุขภาพ”

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเลย ซึ่งติดภารกิจจึงไม่สามารถให้บริการในวันดังกล่าวได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯจึงเลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพ จากเดิมวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันศุกร์ที่15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-11.00 น. ณ หอประชุมขุนทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายละเอียด

ใส่ความเห็น