ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2566

ขอเชิญส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจําปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจําปี 2566  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น ๒ อาคาร อเนกคุณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนา ชุมชนระดับชาติ ประจําปี 2566 โดยในครั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับประกาศนียบัตร เกียรติคุณและเงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณและ เงินรางวัล 3,000 บาท
  • และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณและเงินรางวัล 6,000 บาท

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น