ขอเชิญนักศึกษาด้านศิลปะระดับปริญญาตรี ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9)

ขอเชิญนักศึกษาด้านศิลปะระดับปริญญาตรีชั้นปี 3 ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร
และรายละเอียดข้อมูล ได้ที่ http://www.ocac.go.th/index.phpmodule=news&page2=detail&id=1695 รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น