ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561

ด้วยมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้บริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นักศึกษาที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ นักศึกษาสามารถยื่นส่งเอกสารการขอรับทุนเพื่อการศึกษาและหลักฐานต่างๆ ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560-17 มกราคม 2561  รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH