โครงการ “ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดดำเนินโครงการ “ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมีการแสดงจาก 4 ประเทศ คือ ประเทศฮังการี,ประเทศอิตาลี,ประเทศเอสโตเลียและประเทศไทย

[Best_Wordpress_Gallery id=”34″ gal_title=”เผยแพร่ศิลปนานาชาติ”

ใส่ความเห็น