โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2565

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2565

วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี ดร.เยาวพา  กองเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชาวพุทธศาสนิกชนบ้านกำเนิดเพชร ร่วมพิธี ณ วัดป่าพุทธยาน บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น