ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ และการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกต้อง” (รุ่นที่ 6)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ และการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกต้อง” (รุ่นที่ 6)

ด้วยสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหาดใหญ่เทรนนิ่งกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ:และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง” (รุ่นที่ 6) ระหว่างวันเสาร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ กรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีการคลังพัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมและพิจารณาส่งผู้เหมาะสมเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น