การให้บริการสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ตามที่มหาลัยราชภัฏเลยได้กำหนดให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยให้บัณฑิตสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น

ในการนี้ได้มีบัณฑิตสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะจำนวน 2425 คนคงเหลือที่ยังไม่สั่งจองจำนวน 1088 คน

ดังนั้นงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์จึงแจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558-2559 ดำเนินการจองชุดครุยวิทยฐานะพร้อมชำระเงินในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 นณห้อง โถงชั้น 1 อาคาร 19 เพื่อให้บัณฑิตได้รับชุดครุยก่อนวันซ้อมใหญ่พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ใส่ความเห็น