ประชุมความร่วมมือด้านการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน​

ประชุมความร่วมมือด้านการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน​

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ผอ.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะ ร่วมประชุมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าศูนย์ภาษา ประธานสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และคณาจารย์ หารือความร่วมมือด้านการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การจัดการอบรมให้กับนักศึกษาอาจารย์และครูในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุนการศึกษา และอื่นๆ

ใส่ความเห็น