พิธีทำบุญอาคารหลังใหม่พร้อมกับงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ณ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญอาคารหลังใหม่พร้อมกับงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ณ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมงานและขอให้ผลบุญที่ร่วมกันทำในครั้งนี้ ส่งผลให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้าในทุกสิ่งที่ปรารถนาค่ะ/ครับ

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH