งานนิทรรศการเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมจีน

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-16.00 น. สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการ “เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมจีน นวัตกรรมท้องถิ่นสู้สากล” นิทรรศการบูรณาการการสื่อสารผสานวัฒนาธรรมด้านการทำอาหารจีนโดยใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยและวัตถุดิบในท้องถิ่น โดยร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดงทางวัฒนธรรมความรู้เกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของชาวจีน สาธิตการทำอาหารจีน พร้อมแจกสูตรอาหารจีน และร่วมสนุกตอบปัญหาชิงรางวัล ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น