ผีตาโขนเกมส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผีตาโขนเกมส์ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภักเลยได้เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันประมาณ 90 เปอร์เซนต์ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอนุมัติงบจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งนี้ 12 ล้านบาท ได้ทำการปรับปรุงสนามและสถานที่พักนักกีฬาใกล้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดการแข่งขัน  และมีความยินดีต้อนรับอาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 13 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาผีตาโขนเกมส์  ใช้ผีตาโขนเป็นสัญลักษณ์การแข่งขัน
การจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์ ข้าราชการกลุ่มสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2512 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้อาจารย์ และข้าราชการได้พบปะพูดคุย พบปะ สังสรรค์  เพราะได้พบปะกันปีละครั้งในงานกีฬาฝึกหัดครูที่กรุงเทพมหานครเท่านั่น การจัดการแข่งขันครั้งแรกมี วิทยาลัยครูมหาสารคาม วิทยาลัยครูอุดรธานี วิทยาลัยครูอุดรธานี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูสกลนคร ต่อมาวิทยาลัยครูแต่ละแห่งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 ขณะนั้นยังเป็นวิทยาลัยครูเลย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 14 ต่อจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 36 วันที่ 19 มกราคม 2548 ใช้ชื่อผีตาโขนเกมส์ และครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40
การแข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการแข่งขันกีฬา 14 ประเภท และกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการแข่งขัน 18 ประเภทกีฬา ใช้สนามภายในหาวิทยาลัยราชภักเลย และมีกีฬาบางประเภทที่ใช้สนามกีฬาจังหวัดเลย

ใส่ความเห็น