ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องอาทิตย์กำลังเอก อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา บรรพลา กำหนดการ

ใส่ความเห็น