งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ณ ห้องอาทิตย์กำลังเอก อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตรา ดร.สุริยา บรรพลา อัลบั้มงานเกษียณ 2560

ใส่ความเห็น