ขอแสดงความยินดีกับ นายคุณากร วังคีรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอแสดงความยินดีกับ
นายคุณากร วังคีรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
” มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2564″

เงินรางวัล 30,000 บาท

ใส่ความเห็น