ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผการัตน์ พินิจวัฒน์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผการัตน์ พินิจวัฒน์
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2564


Add Your Heading Text Here

ใส่ความเห็น