ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ E-Document

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ E-Document สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
เรื่อง การทำบันทึกข้อความ หนังสือราชการต่างๆ  ที่ใช้ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันที่ 2 มีนาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น.  สำหรับเจ้าหน้าที่
เวลา 13.00-16.30 น. สำหรับอาจารย์
ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยากรโดย
อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสารเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

https://forms.gle/bKpemsPtTFtkuBgK8

สำหรับอาจารย์

 

https://forms.gle/2NeY2fiF81i6qi9D7

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH