การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 1/2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 1/2564 (แบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต)

? รับสมัคร วันที่ 1-7 ก.ย. 64

?แข่งขัน วันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 13.30 น.

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมรับเงินรางวัล รายละเอียดดังลิงค์แนบค่ะ

?เนื้อหาที่ใช้เป็นข้อคำถามในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากันหลังจากตอบครบ 20 ข้อ

https://www.bangkokpost.com/learning/easy/2173431/3m-booster-jabs-next-month
(3m booster jabs next month)

https://www.bangkokpost.com/learning/test-yourself/2171619/test-yourself-graduation-blues
(TEST YOURSELF: Graduation blues)

https://www.bangkokpost.com/life/arts-and-entertainment/2174043/talking-movies-the-chinese-cinema-bringing-film-to-blind-audiences
(‘Talking movies’: The Chinese cinema bringing film to blind audiences)

ขั้นตอนการเข้าร่วมแข่งขัน