นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วย นายชินภัทร ปัดทุม,นางสาวน้ำฝน นาแสวงและนายพงษ์พัฒน์ นราทร เดินทางไปร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันระพี ประจำปี พ.ศ.2560 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (อันดับที่ 1) และได้สิทธิ์ในการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น