ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ประกวดดาว-เดือน และดาวเทียม HUSO FRESHY IDOL 2017

ด้วยทางสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และดาวเทียม “HUSO FRESHY IDOL 2017 ” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีการแสดงความสามารถ กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ จึงขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในงานประกวดดาว-เดือน “LRU HUSO Freshy Award 2017” ประจำปีการศึกษา 2560 ในเวลา 15.00-21.00 น. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดการ

ใส่ความเห็น