โครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการ

ใส่ความเห็น